Personal

Anders Rannström


VD

tel. +358 207 65 4742

gsm. +358 40 9012223


anders.rannstrom(at)flexo-tekniikka.fi

Pneumatik, hydraulik

Christian Lindblom


Produktionschef

tel. +358 207 65 4739

gsm. +358 44 5732878


christian.lindblom(at)flexo-tekniikka.fi

Hydraulikplanering, hydraulikkomponenter

Joakim Blomqvist


Planeringsingenjör

tel. +358 207 65 4741

gsm. +358 40 3503481


joakim.blomqvist(at)flexo-tekniikka.fi

Hydraulik/mekanik planering, hydraulikkomponenter

Linus Backman


Teknisk försäljning

tel. +358 207 65 4731

gsm. +358 40 1930 772


linus.backman(at)flexo-tekniikka.fi

Hydraulisk planering

Henry Klavér


Teknisk försäljning

tel. +358 207 65 4738

gsm. +358 400 715184


henry.klaver(at)flexo-tekniikka.fi

Lager, tätningar, kraftöverföring, fästanordningar

Anders Sigfrids


Betjäningsdisk

tel. +358 207 65 4733

gsm. +358 40 8617327


anders.sigfrids(at)flexo-tekniikka.fi

Björn Lundström


Betjäningsdisk

tel. +358 207 65 4732

gsm. +358 40 6735211


bjorn.lundstrom(at)flexo-tekniikka.fi

Joni Niemelä


Montör

tel. +358 207 65 4746

Kenneth Idström


Montör

tel. +358 207 65 4735

gsm. +358 40 8617466


Max Kortelainen


Montör

tel. +358 207 65 4736

gsm. +358 40 6634 089


Nina Johansson


Sekreterare

tel. +358 207 65 4737

gsm. +358 40 8617651


nina.johansson(at)flexo-tekniikka.fi

Marjo Savelainen


Sekreterare

tel. +358 207 65 3142

gsm. +358 40 8684509


marjo.savelainen(at)flexo-tekniikka.fi